De vraag naar Smart City toepassing groeit en steden zijn op zoek naar slimme informatievoorziening om processen in de stad beter te kunnen managen. Denk aan het monitoren van het geluidsniveau in de stad en direct de betrokkenen informeren bij overschrijding. Het monitoren van drukte in de stad en vanuit een systeem ook gerichte maatregelen te kunnen nemen zoals tijdelijk verkeersmaatregelen. Dit alles kan met ons SmartCity platform.

Global Guide Systems heeft een platform gebouwd waarmee steden alle verschillende informatiebronnen (sensoren en andere databronnen) kunnen koppelen in een systeem.
Om deze data zo bruikbaar mogelijk te maken hebben we een dashboard ontwikkeld waarmee realtime alle data gevisualiseerd kan worden. Vanuit het dashboard kunnen directe acties gedaan worden zoals het informeren van handhavers op straat.
Het dashboard stelt de gebruiker in staat om rapportages te genereren en analyses te doen van data.
Het platform is generiek opgezet en kan voor vele Smartcity vraagstukken worden ingezet.

Het platform is nu onder andere actief in Amsterdam voor de gemeente en Waternet. Het wordt gebruikt om nautische activiteiten te monitoren en te managen van de grachten van Amsterdam.